Regulamin serwera FrytaCraft (20.01.2023)


Wprowadzenie

0.0 Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z jego przestrzegania, a gracz decydujący się na rozgrywkę automatycznie go akceptuje.

0.1 Pierwsze postanowienie ogólne jakie jest wymagane od każdego użytkownika to kulturalne i uczciwe postępowanie w naszym środowisku.
Nie szkodzimy innym graczom.

0.2 Wśród nas jest wielu przyjaznych i pomocnych graczy, zatem zachęcamy do tworzenia rodzinnej atmosfery i nadania temu miejscu wyjątkowego klimatu bądź tak zwanej ,,magii" 😉.

0.3 Regulamin obowiązuje zarówno na sieci serwerów FrytaCraft jak i oficjalnym serwerze Discord; również na czacie głosowym.

0.4 Regulamin może ulec zmianom o których informować będziemy na bieżąco na serwerze Discord.

Postanowienia ogólne:

1.1 Nieprzestrzeganie regulaminu szkodzi naszej społeczności, gracz decydujący się na rozgrywkę automatycznie go akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

1.2 Gracz ma obowiązek współpracować z członkami administracji i reagować na ich wiadomości.

1.3 Gracz może mieć zarejestrowane tylko jedno konto. Rozumiemy sytuacje takie jak utracony dostęp lub członków rodziny/domowników przypisanych do jednego adresu IP. Takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie, gracze mają obowiązek stawić się na weryfikacji jeśli zostaną do niej wezwani przez osobę do tego uprawnioną (właściciel, admin, moderator, architekt), lub mogą sami się do niej zgłosić (tworząc ticket na discordzie -> kanał 「🙋」ticket_do_administracji).

1.4 Zachowajmy kulturę - bez względu na emocje bądź słuszność sprawy nie są tolerowane: przekleństwa, wyzwiska, inwektywy, gróźby, prowokacje.

1.5 Prześladowanie oraz utrudnianie rozgrywki jest zabronione.

1.6 Kategorycznie zabronione są wszelkie treści przeznaczone dla osób pełnoletnich (wulgarne, niestosowne bądź o charakterze erotycznym...)

1.7 Zabronione jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób niestosownych znaków, które mogą np. urazić mniejszości społeczne. (Są nimi również symbole mające związek z ustrojami totalitarnymi)

1.8 Zakaz griefowania.

1.9 Administracja zastrzega sobie prawo do przeglądania wiadomości wymienianych pomiędzy graczami w celu zapewnienia im dobra i bezpieczeństwa.

1.10 Zakazane jest używanie programów/modyfikacji przeznaczonych do ułatwienia nieuczciwej rozgrywki. Jest to równoznaczne z niesprawiedliwością i kradzieżą.

1.11 Zakaz oszustw; w tym oszukiwania administracji.

1.12 Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty stracone poprzez kradzież, śmierć czy też wyżej wspomniane oszustwa; Nie zwracamy ich jeśli nie zostały utracone w wyniku błędu serwera, jednak zastrzegamy sobie prawo do niezwracania przedmiotów jeśli zweryfikowanie rzeczywistej zawartości, która została utracona przed błędem jest technicznie niemożliwe.

1.13 Niedozwolone jest wykorzystywanie błędów gry, pluginu oraz serwera. Każdy błąd należy zgłaszać administracji, w przypadku niezgłoszenia i świadomego wykorzystywania go będą wyciągane konsekwencje.
Pierwsza osoba która zgłosi powyższe złamanie regulaminu zostanie nagrodzona.

1.14 Zakazane jest używanie oprogramowania, które ingerowałoby w infrastrukturę i pracę serwera.

1.15 Zakaz reklamowania treści niezwiązanych z serwerem (prywatnych kanałów, kont, serwerów...) zarówno na czacie pisemnym, głosowym, publicznym jak i prywatnym.
Pierwsza osoba która zgłosi powyższe złamanie regulaminu zostanie nagrodzona.

1.16 Zakaz obciążania serwera - w celu poprawienia wydajności (waszej) gry zabraniamy stawiana blisko siebie dużej ilości ramek na przedmioty i stojaków na zbroję (powoduje to znaczące spadki fps po stronie graczy) oraz budowania mechanizmów, które w założeniu mają obciążyć serwer. Mechanizmy z redstonem nie mogą być nadużywane; powinny być włączane ręcznie i wyłączane samoistnie.

1.17 Zakaz czerpania korzyści materialnych; handlu bądź próby handlu realną walutą.

1.18 Zakaz wbijania ,,łatwych punktów" bądź statystyk jak i pomagania w tym.

1.19 Zakaz floodu oraz spamu jak i jego wywoływania.
Jako spam traktujemy również
-Wyłudzanie; Nie bójcie się prosić o pomoc jednak natarczywe lub nagminne żebranie będzie traktowane jako spam.

1.20 Zakaz omijania cenzury.

1.21 Gracz ma zakaz udostępniania dostępu do konta, administracja nigdy o to nie prosi.

1.22 Gracz jest zobowiązany do posiadania takiego samego nicku na Discordzie i Minecrafcie.

1.23 Od decyzji administracji można się odwołać, lecz wtedy decyzja będzie ostateczna. Prawo do odwołania
przysługuje jednorazowo w każdej sytuacji w której kary nałożone są przez administracje. Owe odwołania składa się na serwerze Discord na kanale 「🙋」ticket_do_administracji.